Política de privacitat

Política de Privacitat, creació de contingut visual per a la web i les xarxes socials. Pau Ricart Masip

1. Privacitat 

Aquest pàgina garanteix el compliment de la normativa vigent en materia de protecció de dades personals, de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD). També compleix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 referent a la protecció de les persones físiques (RGPD)

1.1 Dret d’informació

En virtut del que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades (en endavant LOPD) i el 13 del Reglament Europeu de Protecció de dades, us informem que:

Pau Ricart Masip, amb domicili a Sant Cugat del Vallès és el responsable del tractament de dades de caràcter personal. També és el Delegat de Protecció de dades de l’entitat.

Les dades que faciliteu fent servir els formularis que trobarà a la web i les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic, es faran servir per gestionar la prestació dels serveis que ens demaneu, per a gestionar la sol·licitud que ens presenteu i per a gestionar l’enviament d’informació que ens demaneu, a través del correu electrònic o el telèfon.

Cal que ens faciliti totes les dades que li sol·licitem i que aquests responguin amb veracitat a la seva situació actual. Si es nega a facilitar-los, no podrem atendre’l correctament.

Aquesta pàgina no elabora perfils d’acord amb l’article 22. i 4 del RGPD.

Les dades facilitades es conservaran, mentre no es revoqui el consentiment.

Teniu dret a exercir els drets d’accés a les dades personals, a la rectificació o supressió, a la limitació del tractament, a oposar-vos al tractament proposat, a consentir expressament la possibilitat de fer portabilitat de la seva informació i a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat. Per exercir els drets i per a qualsevol aclariment, podeu dirigir-vos per escrit a a l’adreça electrònica.

1.2 Consentiment de l’usuari

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba a tots els formularis de recollida de dades, o si envia un correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.

1.3 Seguretat

Les dades personals recollides dels nostres usuaris s’emmagatzemaran a la base de dades abans descrita, que garanteix les mesures oportunes d’índole tècnica i estructural per a prevenir la integritat i seguretat de la informació personal aportada, disposa d’un Reglament Intern de Seguretat i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè ens faciliti, sense perjudici d’informar-vos de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en el Reglament General de Protecció de dades europeu.

1.4 Enllaços

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines. Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web.

2. Modificacions de les presents condicions i vigència

Aquesta pàgina pot modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen aquí. Un cop modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents i seran substituïdes per la seva modificació.

3. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre aquesta pàgina i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.