¿Quien se lleva las tapas de las alcantarillas?

Projecte Personal: Cómic, a 2 tintes

Un cop d'ull a l'Instagram

Disseny de Pau Ricart adaptat de OddThemes